Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >

Obchodní podmínky

Ceny, skladovou dostupnost a produkty zde uvedené nelze vztahovat na ceny, skladovou dostupnost a produkty v kamenné prodejně. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky

Objednání zboží

přes e-shop www.podlahy-turek.cz. Vstup do jednotlivých oddělení je možný z menu v levé části. Požadované zboží přidáte do košíku vyplněním počtu kusů a potvrzením tlačítkem „Koupit“. e-mailem telefonicky

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky vybraného zboží potvrzujete závaznost své objednávky a souhlasíte s všeobecnými dodacími podmínkami našeho e-shopu.

Cena

ceny jsou uvedeny včetně DPH ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží uvedené na www.podlahy-turek.cz

Doručení zboží

Osobní odběr:

PODLAHY – T.G.Masaryka 6, 563 01 Lanškroun
PODLAHY – Družstevní 170, Letohrad

Způsob platby:

  • platba hotově
  • převodem z účtu
  • Na dobírku

U některého zboží může být požadována záloha ve výši 50 %, v tomto případě vám bude odeslána zálohová faktura.

Při platbě předem – Vám bude zaslána zálohová faktura ve výši 100 % a po připsání částky na náš účet bude okamžitě zboží odesláno.

číslo účtu: 305220071/0300

variabilní symbol: uvádějte číslo faktury

konstantní symbol: 08

údaje pro platbu Vám budou odeslány e-mailem . Po převodu na náš účet Vám zboží okamžitě odešleme.

Cena za dopravu:

Vlastní odběr na prodejně v Lanškrouně 0,– Kč

Vlastní odběr na prodejně v Letohradě 0,– Kč

Doručení na adresu ČR ( nad 7 000,– Kč zdarma) 300,– Kč

Doručení na adresu SR ( nad 10 000,– Kč zdarma) 600,– Kč

Platba předem ČR ( nad 7 000,– Kč zdarma) 90,– Kč

U individuálně naceňovaného zboží NEPLATÍ doprava zdarma, cena dopravy je pak dohodou.

Reklamační řád:

Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatle Václav Turek T.G.Masaryka 6, 563 01 Lanškroun Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu.

Zboží lze reklamovat dle podmínek obchodního zákoníku do 2 let, není-li na výrobku uvedeno jinak. Přijímáme zboží nepoškozené, kompletní, v originálním obalu, včetně faktury s číslem objednávky. Dále poštou, zaslané doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Oznámení reklamace zboží je možné e-mailem nebo poštou.

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle obch.zákona.

Reklamace škod způsobené přepravou:

Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Bez tohoto zápisu nelze požadovat náhradu na firmě Václav Turek T.G.Masaryka 6, 563 01 Lanškroun.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba/nikoliv na IČO/a pouze v případě,kdy zákazník není přítomen při převzetí zboží/tedy balíky,dobírky/­.V ostatních případech dle zákona tento nárok zaniká! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží (.doc),nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží. V případě,že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu paragraf.55 od­st.1,je kupující povinen tuto škodu uhradit/zejména neúplný obsah, poškozený obsah atp.

2. Zboží můžete vrátit osobně v kamenné prodejně nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou (nebude Prodávajícím přijato) . Na adresu Podlahy Turek, T.G. Masaryka 6, 563 01, Lanškroun

3. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

4. Náklady za přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.

5. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy vyjmenované v § 53, odst. 8 Obč.Z.:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku knih.

6. Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně.

7. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Ochrana osobních údajů:

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI Václav Turek:

Prodávající je zpracovatelem a správcem osobních údajů. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího tohoto e-shopu. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Shromažďovány a zpracovány mohou být jen osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu, kterým je marketingová a reklamní činnost, internetový obchod. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníku. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: – poskytovatel přepravních služeb, – Česká pošta, – poskytovatel e-mailu a služeb spojených s jeho provozováním,
  • zpracovatel účetnictví a daní, – případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Údaje budou zpracovávány po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu zákazníka (subjektu údajů). Zákazník (subjekt údajů) může souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat písemným odvoláním souhlasu; i poté je však zpracovatel oprávněn ve své databázi vést jméno, příjmení a adresu zákazníka (subjektu údajů), aby bylo vyloučeno opětovné využití osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě. Při automatizovaném zpracování osobních údajů je prodávající povinen zajistit, aby systémy pro zpracování používaly pouze oprávněné osoby, aby fyzické osoby účastnící se automatického zpracování měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, dále je povinen pořizovat elektronický záznam, který určí a ověří kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. Prodávající je povinen přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, k neoprávněnému přenosu, k jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů. Prodávající je povinen zpracovávat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorga­nizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Zaměstnanci prodávajícího, jakož i veškeré další fyzické osoby, které zpracovávají nebo přicházejí s osobními údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Zákazník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Zákazník (subjekt údajů) má právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož má právo i na jejich opravu. Zákazník (subjekt údajů) může požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, kterou je mu prodávající povinen poskytnout; jedná se zejména o informace o účelu zpracování, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, o povaze případného automatizovaného zpracování osobních údajů, o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Pro­vozovatel .Václav Turek T.G.Masaryka 6, 563 01 Lanškroun. údaje svých zákazníků neposkytuje žádné třetí osobě.